ὑπεραιωρέω


ὑπεραιωρέω
ὑπερ-αιωρέω, darüber in die Höhe heben, aufhängen u. schweben lassen, u. pass. darüberhängen, hervorragen über etwas. In der Sprache der Seefahrer ist ὑπεραιωρηϑῆναί τινος = auf die Höhe eines Ortes kommen, einem Orte gegenüber erscheinen

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • ὑπεραιωρήσει — ὑπεραιωρέομαι aor subj act 3rd sg (epic) ὑπεραιωρέομαι fut ind mid 2nd sg ὑπεραιωρέομαι fut ind act 3rd sg ὑπεραιωρέω suspend aor subj act 3rd sg (epic) ὑπεραιωρέω suspend fut ind mid 2nd sg ὑπεραιωρέω suspend fut ind act 3rd sg ὑ̱περαιωρήσει ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρεῦντα — ὑπεραιωρέομαι pres part act neut nom/voc/acc pl (epic doric ionic) ὑπεραιωρέομαι pres part act masc acc sg (epic doric ionic) ὑπεραιωρέω suspend pres part act neut nom/voc/acc pl (epic doric ionic) ὑπεραιωρέω suspend pres part act masc acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρουμένας — ὑπεραιωρουμένᾱς , ὑπεραιωρέομαι pres part mp fem acc pl (attic epic doric) ὑπεραιωρουμένᾱς , ὑπεραιωρέομαι pres part mp fem gen sg (doric) ὑπεραιωρουμένᾱς , ὑπεραιωρέω suspend pres part mp fem acc pl (attic epic doric) ὑπεραιωρουμένᾱς ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρουμένων — ὑπεραιωρέομαι pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ὑπεραιωρέομαι pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) ὑπεραιωρέω suspend pres part mp fem gen pl (attic epic doric) ὑπεραιωρέω suspend pres part mp masc/neut gen pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρούμενον — ὑπεραιωρέομαι pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ὑπεραιωρέομαι pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) ὑπεραιωρέω suspend pres part mp masc acc sg (attic epic doric) ὑπεραιωρέω suspend pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρούντων — ὑπεραιωρέομαι pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ὑπεραιωρέομαι pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) ὑπεραιωρέω suspend pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ὑπεραιωρέω suspend pres imperat act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρεῖσθαι — ὑπεραιωρέομαι pres inf mp (attic epic) ὑπεραιωρέω suspend pres inf mp (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρεῖται — ὑπεραιωρέομαι pres ind mp 3rd sg (attic epic) ὑπεραιωρέω suspend pres ind mp 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρηθείη — ὑπεραιωρέομαι aor opt pass 3rd sg ὑπεραιωρέω suspend aor opt pass 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρηθείς — ὑπεραιωρέομαι aor part pass masc nom/voc sg ὑπεραιωρέω suspend aor part pass masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ὑπεραιωρηθῆναι — ὑπεραιωρέομαι aor inf pass ὑπεραιωρέω suspend aor inf pass …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.